infos
infos
infos
infos
infos
infos
cgb.fr
La boutique des monnaies françaises 1795-2001Contact relation médias numismatique
infos
infos
infos
infos
infos
Cote des monnaies
E-Franc
Questions fréquentes (FAQ)
La boutique Monnaies
La collection idéale
contact

F.267-2 Francs CHAMBRES DE COMMERCEN° de FRANC Date Atelier Prix en EurosDollars Grade dans la
Collection Idéale
B 10 () TB 25 () TTB 45 () SUP 58 () SPL 63 () FDC 65 ()
F.267/1 1920   essai -- -- -- --
380,00
402,04
550,00
581,90
67
F.267/2 1920   
15,00
15,87
28,00
29,62
70,00
74,06
180,00
190,44
350,00
370,30
500,00
529,00
64
F.267/3 1921    -
0,60
0,63
3,00
3,17
15,00
15,87
55,00
58,19
120,00
126,96
65
F.267/4 1922    -
0,80
0,85
4,00
4,23
20,00
21,16
120,00
126,96
200,00
211,60
66
F.267/5 1923    -
0,70
0,74
3,50
3,70
18,00
19,04
75,00
79,35
160,00
169,28
66
F.267/6 1924    -
0,80
0,85
4,00
4,23
20,00
21,16
120,00
126,96
--- 65
F.267/7 1925    -
0,60
0,63
3,00
3,17
15,00
15,87
55,00
58,19
120,00
126,96
66
F.267/8 1926   
4,00
4,23
12,00
12,70
28,00
29,62
100,00
105,80
200,00
211,60
350,00
370,30
66
F.267/9 1927   
120,00
126,96
220,00
232,76
400,00
423,20
900,00
952,20
1 500,00
1 587,00
--- 63