infos
infos
infos
infos
infos
infos
cgb.fr
La boutique des monnaies françaises 1795-2001Contact relation médias numismatique
infos
infos
infos
infos
infos
Cote des monnaies
E-Franc
Questions fréquentes (FAQ)
La boutique Monnaies
La collection idéale
contact

F.267-2 Francs CHAMBRES DE COMMERCEN° de FRANC Date Atelier Prix en EurosDollars Grade dans la
Collection Idéale
B 10 () TB 25 () TTB 45 () SUP 58 () SPL 63 () FDC 65 ()
F.267/1 1920   essai -- -- -- --
380,00
427,65
550,00
618,97
67
F.267/2 1920   
15,00
16,88
28,00
31,51
70,00
78,78
180,00
202,57
350,00
393,89
500,00
562,70
64
F.267/3 1921    -
0,60
0,68
3,00
3,38
15,00
16,88
55,00
61,90
120,00
135,05
65
F.267/4 1922    -
0,80
0,90
4,00
4,50
20,00
22,51
120,00
135,05
200,00
225,08
66
F.267/5 1923    -
0,70
0,79
3,50
3,94
18,00
20,26
75,00
84,41
160,00
180,06
66
F.267/6 1924    -
0,80
0,90
4,00
4,50
20,00
22,51
120,00
135,05
--- 65
F.267/7 1925    -
0,60
0,68
3,00
3,38
15,00
16,88
55,00
61,90
120,00
135,05
66
F.267/8 1926   
4,00
4,50
12,00
13,50
28,00
31,51
100,00
112,54
200,00
225,08
350,00
393,89
66
F.267/9 1927   
120,00
135,05
220,00
247,59
400,00
450,16
900,00
1 012,86
1 500,00
1 688,10
--- 62