infos
infos
infos
infos
infos
infos
cgb.fr
La boutique des monnaies françaises 1795-2001Contact relation médias numismatique
infos
infos
infos
infos
infos
Cote des monnaies
E-Franc
Questions fréquentes (FAQ)
La boutique Monnaies
La collection idéale
contact

F.267-2 Francs CHAMBRES DE COMMERCEN° de FRANC Date Atelier Prix en EurosDollars Grade dans la
Collection Idéale
B 10 () TB 25 () TTB 45 () SUP 58 () SPL 63 () FDC 65 ()
F.267/1 1920   essai -- -- -- --
380,00
431,49
550,00
624,53
67
F.267/2 1920   
15,00
17,03
28,00
31,79
70,00
79,49
180,00
204,39
350,00
397,43
500,00
567,75
64
F.267/3 1921    -
0,60
0,68
3,00
3,41
15,00
17,03
55,00
62,45
120,00
136,26
65
F.267/4 1922    -
0,80
0,91
4,00
4,54
20,00
22,71
120,00
136,26
200,00
227,10
66
F.267/5 1923    -
0,70
0,79
3,50
3,97
18,00
20,44
75,00
85,16
160,00
181,68
66
F.267/6 1924    -
0,80
0,91
4,00
4,54
20,00
22,71
120,00
136,26
--- 65
F.267/7 1925    -
0,60
0,68
3,00
3,41
15,00
17,03
55,00
62,45
120,00
136,26
66
F.267/8 1926   
4,00
4,54
12,00
13,63
28,00
31,79
100,00
113,55
200,00
227,10
350,00
397,43
66
F.267/9 1927   
120,00
136,26
220,00
249,81
400,00
454,20
900,00
1 021,95
1 500,00
1 703,25
--- 62